Do pobrania

WYKAZ PODRĘCZNIKÓW NA ROK SZKOLNY 2016/2017

- Wykaz podręczników dla Publicznego Gimnazjum na rok szkolny 2016-2017

- Wykaz podręczników dla Szkoły Podstawowej na rok szkolny 2016-2017


 
Ogólne warunki ubezpieczeń szkolnych w Zespole Szkół w Staninie - WARTA

 


 

- OBWIESZCZENIE DO STATUT Z DNIA 19.10.2015r.
- STATUT ZESPOŁU SZKÓŁ W STANINIE

- Arkusz zestawienia ocen (klasyfikacja SP)
- Arkusz zestawienia ocen (klasyfikacja PG)
- Pomoc psychologiczno-pedagogiczna (wzór)
- Wniosek o dopuszczenie programu nauczania
- Procedura egzekwowania obowiazku szkolnego
- Procedura organizacji pomocy
- Zestawienie ocen ucznia na wywiadówkę
- Koncepcja Pracy Szkoły - Publiczne Gimnazjum w Staninie 2015-2016
- Program Profilaktyki - Publiczne Gimnazjum w Staninie 2015-2016
- Program Wychowawczy - Publiczne Gimnazjum w Staninie 2015-2016
- Program Wychowawczy kl. 1-3 - Szkoła Podstawowa w Staninie 2015-2016
- Program Wychowawczy kl. 4-6 - Szkoła Podstawowa w Staninie 2015-2016
- Program Profilaktyki kl. 1-3 - Szkoła Podstawowa w Staninie 2015-2016
- Program Profilaktyki kl. 4-6 - Szkoła Podstawowa w Staninie 2015-2016
- Oświadczenie o dochodach - Socjalne
- Arkusz wychowawcy - sprawozdanie na koniec roku szkolnego
- Arkusz samooceny nauczyciela
- Regulamin oceny nauczyciela w Zespole Szkół w Staninie

 


BEZPŁATNE KSIĄŻKI I MATERIAŁY EDUKACYJNE

- Regulamin wypożyczania uczniom podręczników oraz materiałów edukacyjnych

 


ŚWIETLICA SZKOLNA

- Regulamin świetlicy szkolnej
- Podanie do świetlicy szkolnej


REKRUTACJA DO ZESPOŁU SZKÓŁ NA ROK SZKOLNY 2015/2016

- Deklaracja o kontynuowaniu wych. przedszkolnego w Przedszkolu ZS Staninie w  r.szk. 2015/2016
- Zgłoszenie dziecka do klasy „0” w Zespole Szkół w Staninie na r. szk. 2015/2016
- Zgłoszenie dziecka do I klasy Szkoły Podstawowej w Zespole Szkół w Staninie na r.szk. 2015/2016


 

REKRUTACJA DO PRZEDSZKOLA NA ROK SZKOLNY 2016/2017

 

WNIOSEK O PRZYJĘCIE DZIECKA DO PRZEDSZKOLA NA ROK SZKOLNY 2016/2017

załącznik nr 1 - OŚWIADCZENIE O MIEJSCU ZAMIESZKANIA

załącznik nr 2 - OŚWIADCZENIE O WIELODZIETNOŚCI RODZINY KANDYDATA

załącznik nr 3 - OŚWIADCZENIE O SAMOTNYM WYCHOWYWANIU DZIECKA

załącznik nr 4 - OŚWIADCZENIE O KORZYSTANIU PRZEZ KANDYDATA Z PEŁNEJ OFERTY PRZEDSZKOLA

załącznik nr 5 - OŚWIADCZENIE O ZATRUDNIENIU LUB NAUCE

załącznik nr 6 - OŚWIADCZENIE POTWIERDZAJĄCE SPEŁNIENIE KRYTERIUM- Wniosek o przyjęcie dziecka do Szkoły Podstawowej w ZS w Staninie (spoza obwodu)

- Wniosek o przyjecie dziecka do Publicznego Gimnazjum w ZS w Staninie (spoza obwodu)

 


 

WYMAGANIA I ZASADY OCENIANIA

1 - 3 SP

Biologia   kl. 1 ,   kl. 2 kl. 3

Chemia 1-3

Edukacja dla bezpieczeństwa

Fizyka

Geografia  kl.1 kl.2 , kl.3 ,   kryt.oceniania

Historia ,   SP ,   GIM

Informatyka   kl.1-2,   kl.1- 2 zasady oceniania -1;  kl.1- 2 zasady oceniania -2

Język polski  kl.1 kl.2,  kl.3 , kl.4,   kl.5,   kl.6    waga ocen

Język angielski  1-3 SP4-6 SP,    4-6 ocenianie , 1-3 GIM

Język rosyjski

Matematyka  kl. 1 kl. 2 , kl.3 , kl.4,   kl.5,   kl.6,   pzo

Muzyka   kl.2,  kl.4-6

Plastyka

Przyroda  kl.4,   kl.5,   kl.6

Religia  kl.1 SP,   kl. 2 SP,    kl. 3 SP,   kl.4 SP.   kl.5 SP,  wymagania

Technika

Wychowanie fizyczne,    SP ,   GIM

Wiedza o społeczeństwie ,   kl.2,   kl.3,   wymagania

Zajęcia komputerowe,   kl.4,   kl.5kl.6,   zas.oceniania

Zajęcia artystyczne (plastyczne, muzyczne)

 

 kl.1- 2 zasady oceniania -1